HomeКлиматици

  • Информация
  • Лизинг
  • Цени
  • Монтаж
  • Услогия на Монтаж
  • Цени на Монтаж

Продажба , монтаж и сервиз на климатична техника  в София на телефони:

0897 996155, 02 9753890

Младост 1 , бл. 1Г

Ел. Поща: klimatici@panservice-bg.com

Работно Време: Понеделник – Петък от 8.30 до 19 часа

Продажба и консултации във всички сервизи на Пан сервиз:

София , ж.к.  „Младост“ бл.1 Г партер , тел. 02 9753890 ;

София , ж.к. “ Люлин“ бл.149 партер , тел. 02 8250886,0897 996160;

Варна, ул. “ Младежка “ 37 ,тел.  052   50 35 40, 052   50 47 19;  

Бургас , ул. „Сан Стефано “ 2 , тел. 0885 977777;

Стара Загора, ЖЕЛЕЗНИК, Иван К Вазов 5, тел. 042   60 18 10;

Плевен , бул. „Русе “ 87 , тел. 064 800 148;

Велико Търново, ул. „Краков“ 5, тел. 062 64 98 10 , 0897 99 62 69;

Видин , ул. „Цар Иван Асен “ бл. 7 , тел. 094 60 64 30.

КЛИМАТИЦИ ЗА ВСЕКИ ВКУС И ДЖОБ.

КЛИМАТИЦИТЕ СЕ НАЛАГАТ НА ПАЗАРА КАТО НАЙ-ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗГОДЕН ИЗТОЧНИК НА ТОПЛИНА ПРЕЗ ЗИМАТА И КОМФОРТ ПРЕЗ ЛЕТНИТЕ ДНИ.

КЛИМАТИЦИТЕ ОСИГУРЯВАТ КОЕФИЦИЕНТ НА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ЕЛ. ЕНЕРГИЯ В ТОПЛИННА 1:4,5, КОЕТО ОЗНАЧАВА, ЧЕ ПЛАЩАМЕ ЗА 1 КИЛОВАТ ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ, А ПОЛУЧАВАМЕ 4,5 КИЛОВАТА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ.

НАШ ПРИОРИТЕТ Е РАЗВИТИЕТО НА БИЗНЕСА С ЕДНИ ОТ НАЙ – ДОБРИТЕ МАРКИ КЛИМАТИЦИ В СВЕТА – FUJITSU,  

ПАН СЕРВИЗ ПРЕДЛАГА ПРОДАЖБА, МОНТАЖ И СЕРВИЗ НА КЛИМАТИЦИ ЗА ДОМА, ОФИСА, КАКТО И ЗА ХОТЕЛИ, ЗАВЕДЕНИЯ И БИЗНЕС СГРАДИ.

НА ВСИЧКИ НАШИ КЛИЕНТИ – ПРИЯТНА РАБОТА И ПОЧИВКА В ОБСТАНОВКАТА, СЪЗДАДЕНА ОТ ПРЕДЛАГАНИТЕ ОТ НАС ИНВЕРТОРНИ КЛИМАТИЦИ.

           

            

           

           

           

          

            

         

            

 

„Стандартен монтаж“ е монтаж с лесен достъп за работа – на първия етаж или на тераса на който и да е етаж, тръбният път е до 3 метра, прави се един отвор в тухлена  стена до 25 см дебелина, тръбите са бандажирани, открити, не са в ПВЦ канал или вкопани. Обектът е в границите на София.
Монтажът има три компонента:
1. Транспорт на климатика, екипа и оборудването;
2. Материали, влагани в изграждането на системата – медна тръба за ниско и  високо налягане, термо изолации, дренажен маркуч, кабел за комуникация ШВПС 4х1,5, захранващ кабел ШВПС 3х1,5, изолирбанд, бандажна лента, щепсел, стойка за външното тяло /бяла, стандартна, прахово боядисана/, дюбели за тухла, кабелни превръзки, силикон, пяна, болтове и шайби /за външно тяло/, дюбели за бетон и винтове /за вътрешното тяло/.
3. Труд на специалистите.
– Доставка и пренасяне на инструменти и материали /40 – 60 килограма/ при наличие на работещ асансьор или до 2 етаж пеша;
– Доставка и пренасяне на външното тяло /25 – 40 килограма/ при наличие на работещ асансьор или до 2 етаж пеша;
– Доставка и пренасяне на вътрешното тяло /8 – 13 килограма/ при наличие на работещ асансьор или до 2 етаж пеша;
– Очертаване, нивелация и монтаж на основа /ламарина/ – вътрешно тяло;
– Пробиване на отвор ф 30-45 мм, 25 см;
– Очертаване, нивелация и монтаж на стойката за външното тяло при „нормален достъп“ /на балкон, балконна стена или под прозорец/;
–  Монтаж на външното тяло върху стойката при „нормален достъп“;
– Монтаж на вътрешното тяло върху основата, привързване на тръбите и кабелите, изолация, дренаж към вътрешното тяло, направа на пакет;
– Бандажиране на пакета;
– Свързване на пакета към външното тяло;
– Вакуумиране, продухване;
– Залепване на захранващия кабел със силикон;
– Запълване на вътрешния отвор;
– Запълване на външния отвор /при наличие на достъп/;
– Събиране на отпадъците от монтажа в кашоните на климатика и изхвърляне на кашоните;
– Почистване мястото на монтажа;
– Изнасяне и пренасяне на инструментите и материалите /40 – 60 килограма/;
– Пуск на системата;
– Обучение на клиентите за работа със системата;
– Попълване на гаранционната карта и други документи;
4. За осъществяването на монтаж е необходимо Клиентът да има изряден ел контакт на подходящо , близко до мястото на вътрешното тяло. Контактът трябва да е заземен, да няма други консуматори на него и по възможност да е на един прекъсвач. Клиентът трябва да знае ,че вътрешното тяло се отводнява и мястото на това тяло трябва да се съобрази с този факт. Мястото на външното тяло трябва да е на подходящо за профилактика и ремонт място. Не препоръчваме поставянето на външното тяло на място с вишка. Това предполага ,че при всеки ремонт трябва да се осигурява вишка.
5. За добра работа / добро отопление и охлаждане / трябва да се вслушате в предложенията на специалиста. При разногласия със специалиста  и налагане на място на монтажа от Клиента , фирмата не носи отговорност за неефективната работа на климатика.
УСЛОВИЯ И  ПРАВИЛА  ЗА РАБОТА С КЛИЕНТИ НА КЛИМАТИЧНА ТЕХНИКА
1.При посещение на обекта, в който ще се извърши монтажа, специалистът от  Пан сервиз трябва:
1.1 Да направи оглед на обекта за климатизация.
1.2 Да направи изчисления за съответствие мощността на климатика и необходимата мощност за обекта на климатизация.
Ако закупената система не съответствува по мощност на нужната, специалистът трябва да предупреди клиента и да го посъветва да я замени с необходимата.
Ако клиентът настоява да бъде монтирана неговата система, въпреки несъответствието, изискваме от клиента да напише на гаранционната карта текст, че е информиран за несъответствието и по негово настояване се монтира климатика. В общия случай този климатик няма да осигури необходимия комфорт и при дефект, вносителят ще откаже гаранцията на системата.
1.3 Да изясни на клиента и съгласува мястото на:
– електрическото захранване и изискванията към него- контактът трябва да е само за този климатик и да няма други консуматори, контактът да е заземен, желателно е линията на климатика да е на един отделен прекъсвач. Забранява се свързване на климатика на разклонител;
– отвеждането на водата и дренажната тръба от вътрешното и външни тела, имайки предвид факта, че  водата се отвежда по  гравитационен  начин;
– необходимостта от къртене, големина на отворите, как ще изглежда вътрешното тяло;
– видът на тръбите и пътят, по който ще минават.
1.4 Специалистът трябва да предложи на клиента най-доброто за хладилната система разположение, съобразно технологията на монтаж, сервизирането  и ползуването.
Ако клиентът настоява за друго разположение, трябва да разпише върху гаранционната карта текст, че по  негово настояване е избрано местото и при неудачи по време на експлоатацията няма да има претенции към изпълнителите.
1.5 На клиента трябва да се представи ценовата листа за монтажа, като се обясни понятието „стандартен монтаж „/ място на външното тяло под прозорец или на тераса, с тръбен път до 3 метра, един отвор в тухлена стена с дебелина до 25 см /. Всички допълнителни дейности се заплащат отделно.
В ЦЕНАТА НА МОНТАЖА Е ВКЛЮЧЕНА ГАРАНЦИЯТА НА КЛИМАТИЧНАТА СИСТЕМА.
ВСИЧКИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОТВОРИ, УВЕЛИЧИНИ МЕТРИ ТРЪБЕН ПЪТ, ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА СЛОЖНИ КОНСТРУКЦИИ И ЕКСТРИ, ПОЖЕЛАНИ ОТ КЛИЕНТА, СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ, КАТО ПРЕДВАРИТЕЛНО СЕ СЪГЛАСУВАТ С КЛИЕНТА И СЕ КАЛКУЛИРАТ ПО ЦЕНОРАЗПИСА.
1.6 При липса на разногласия и потвърдено съгласие за монтаж от страна на клиента, може да се започне разтоварване на климатика, консумативите и оборудването и начало на монтажа.
Ако климатикът не е платен в офиса, клиентът трябва да го заплати преди разтоварване. Целта е предпазване от некоректни клиенти, които отказват да заплатят под мотив, че не са доволни от монтажа или отлагат плащането поради липса на пари в момента. Предпочитаме да не направим монтаж, пред факта да се борим за заплащане на същия.
2. След монтажа специалистът прави обучение на клиента за работа със системата.
3. Специалистът почиства помещението и отстранява видимите следи, оставени от работата.
4. Специалистът калкулира стойността на монтажа, издава касов бон и получава парите от монтажа .
5. Специалистът попълва гаранционната карта съобразно изискванията на съответната марка.
6. В случай, че клиента отказва заплащане на монтажа, не се дава гаранционна карта, от което следва, че климатика е без гаранция. Проблемът се изяснява и решава от ръководителя на климатична техника. Изискваме  в такива критични моменти клиентът да напише текст, че е извършен монтаж и опише причината за отказ на заплащане.
7. Задължително при работа на височина над 2 метра, специалистът трябва  да се обезопасява с алпийско въже и спазва всички правила за работа с електрически ток и ударно пробивни машини.
8. Задължително преди извършване на монтаж, специалистът трябва да е инструктиран от ръководителя на климатична техника относно правилата за охрана на труда, съгласно изискванията на закона.
ЦЕНОРАЗПИС НА МОНТАЖА НА КЛИМАТИЦИ И КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ
1. Стандартен монтаж на сплит система от едно вътрешно тяло и едно външно – 260 лв.
Приблизителното време за „стандартен монтаж“ на 1 брой климатик от монтажна бригада състояща се от 2 човека е 3-4 часа;
2. Стандартен монтаж на сплит система от две вътрешни тела и едно външно – 420 лв.
3. Допълнителна монтажна дейност и услуги:
3.1 Транспорт извън София – 0.7 лв/км;
3.2  Материали над стандартните размери:
– Захранващ кабел – ШВПС 3х1,5 – 2,5 лв./ метър;
– Захранващ кабел – ШВПС 3х2,5 – 3 лв./ метър;
– Дренажен маркуч с труд – 3 лв./ метър;
– Ако мястото за външното тяло е недостъпно за стандартен монтаж, се договаря с алпинисти или вишка по ценоразпис на предоставящите услугата;
– Пренасяне инструменти и материали при неработещ асансьор – 4 лв./ етаж;
– Пренасяне на вътрешно и външно тяло  при неработещ асансьор – 4 лв./ етаж ;
– Вкопаване на захранващ кабел в ютонг и тухла – 4 лв./ метър;
– Вкопаване на захранващ кабел в бетон и желязобетон – 7 лв./на метър;
– Полагане на захранващ кабел в ПВЦ канал  /включва ПВЦ канала и работа/ – 6 лв./ метър ;  – Полагане на тръбен път пакет в ПВЦ канал  /включва ПВЦ канала  и работа/ – 15 лв. / метър;
– Пробиване допълнителен отвор ф40 – 45 мм в тухла, бетон и др.- 25 лв.;
– Дозареждане с Фреон R22 до 1 литър при дълъг тръбен път /влючва Фреон R22 и работа/ – 30 лв.;
– Дозареждане с Фреон R410A до 1 литър при дълъг тръбен път /влючва Фреон R410A и работа/ – 40 лв.;
– Вкопаване на тръбен път в ютонг – 25 лв./ метър;
– Вкопаване на тръбен път в тухла – 35 лв./ метър;
– Вкопаване на тръбен път в бетон – 45 лв./ метър;
– Вкопаване на тръбен път в желязобетон – 60 лв./ метър;
– Всеки допълнителен метър тръбен път пакет /тръби, изолация, кабели, дренаж, работа/ – 35 лв./ метър;
– Погрешно викане на техническа група  без неизправност в климатика /не е включен климатика в контакта, свършили батерии на дистанционното или неспособност за управление на устройството др./ – 35 лв.;
– Демонтаж на вътрешно тяло – 60лв.;
– Демонтаж на външно тяло – 70 лв.;
– Доставка, сглобяване и разглобяване на скеле за 1 брой климатик /от 4м до 6м/ – 80 лв.;
– Монтаж на два етапа – първи – полагане на тръбен път и втори – след време, монтаж на вътрешно и външно тяло/ за 1 брой климатик – допълнително 99 лв. ;
– Демонтаж и монтаж /преместване/ на вътрешно тяло – 120 лв.;
– Демонтаж и монтаж /преместване/ на външно тяло – 140 лв.
Цените са без включен ДДС.
4. Цените могат да бъдат понижавани или повишавани в зависимост от сезона и конюнктурата на пазара, от местонахождението на монтажа, от количеството монтажи на едно място, както и от промени в цените на покупните материали.
5. Монтажът  се извършва след съгласуване на цените с клиента и съгласие на същия с условията на работа.
* ЗАБЕЛЕЖКА: Цените са актуални към 04.12.2021г. и подлежат на актуализация съобразно цените на материалите използвани при монтажите.